2006/Aug/06

ดุรงค์ปักษิณ : Durongka Paksin

มีลักษณะเป็นม้าผสมนก มีตัวเป็นม้า มีปีกและหางเป็นนก
(ในตำราฝรั่งก็จะมี ม้าชนิดนี้ บางตัวจะมีเขาเรียก "ยูนิคอร์น"

2006/Aug/06

นกหัสดีลิงค์ : Hasadeeling

หมายถึง นกหัวช้างนั่นเอง ตามตำราสัตว์หิมพานต์มีลักษณะตัวเป็นนก
หัวเป็นแบบราชสีห์ มีงวงและงาคล้ายช้าง มีปีก ตัวใหญ่โต และมีพลังมหาศาล
แตกต่างจากในรูปแผ่นทองเก่าแก่ ที่พบในกรุพระปรางค์ วัดราชบูรณะ จังหวัดอยุธยา
ที่มีหัวเป็นช้างธรรมดา ในวรรณคดีของต่างชาติมีนกที่คล้าย ๆ กันอยู่หลายตัว
เช่น นกร้อค นกรุค ฯลฯ อาจเป็นไปได้ว่าเป็นนกชนิดเดียวกัน
แต่เขียนตามจินตนาการของช่างเขียนแต่ละคน จึงทำให้แตกต่างกันไป

2006/Aug/06

ไตรเทพปักษี : Traithep Paksi

ลักษณะตัวเป็นเทพ
มีปีกและหางเหมือนนก
ปีกจะติดอยู่ตรงสะโพก
มีขนบริเวณข้อมืจนถึงข้อศอก
รวมทั้งบริเวณขาด้วย

2006/Aug/06

ทักทอ : Taktor

เป็นสัตว์ประเภทสิงห์ผสม มีลักษณะแบบสิงห์
แต่จะแปลกออกไปตรงที่มีงวงกับงาคล้ายคชสีห์
ขนบนหัวจะปลิวไปข้างหน้าและมีเครา
เป็นสัตว์ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
ในสมัยนั้นมีเรือตำรวจชื่อว่าเรือ "ทักท้วง"
ซึ่งก็คือเรือทักทอที่เป็นคู่กับ เรือนรสิงห์นั่นเอง

2006/Aug/06

สุบรรณเหรา : Suban Haera

เป็นลักษณะของนกผสม มีตัวเป็นครุฑ หัวเป็นพญานาค

2006/Aug/06

ศฤงคมัตสยา : Saruangka Mutsaya

ปลาศฤงคมัตสยา เป็นปลาที่มีเยาเดียวอยู่บนหัว
มีตำนานเรื่องหนึ่งเล่าว่าพระนารายณ์ได้แปลงกายเป็นปลา (อวตาร)
ซึ่งในเรื่องจะใช้คำว่า "ผูกกับหงอนมัสยา"
และมีรูปเป็นปลามีเขาแหลม คาดว่าน่าจะเป็นปลาตัวเดียวกัน

2006/Aug/06

กุมภีนิมิตร : Kumpi Nimitr

เป็นสัตว์ผสมระหว่างเทพกับจระเข้
มีลักษณะตัวเป็นเทพ ท่อนล่างเป็นจระเข้
มีหาง มือถือดาบ

2006/Aug/06

หงส์ : Hongse (swan)

เป็นนกชนิดหนึ่งที่มีอยู่จริง มีรูปร่างคล้ายห่าน
แต่รูปลักษณะในด้านศิลปกรรมถูกนำมาตกแต่งจนเปลียนไปจากเดิม
หงส์ไทยงดงามไม่ด้อยกว่าชาติอื่น ๆ ตามวรรณคดีต่าง ๆ
จะพบว่าหงส์อาศัยอยู่ที่สระมานะสะ ทางทิศใต้ของเขาไกรลาศ
มีเสียงร้องที่ไพเราะ กวีนิยมนำไปเปรียบเทียบกับหญิงงาม
หากเราไปตามวัดจะพบว่ามีเสาหงส์หรือเสาธงซึ่งจะมีการสลักรูปหงส์
ประดับตามเชิงเสาธงหรือ ยอดเสาธงอยู่หลายวัด
คงเห็นว่ามีความสวยงามและเหมาะสมมากที่สุดนั่นเอง

2006/Aug/06

คชสีห์: Koja Seeha

2006/Aug/06

มยุรคนธรรพ์ : Majura Kontanpa

มยุรคนธรรพ์ มีหัวและตัวเป็นคนธรรพ์ ขาและหางเป็นนกยูง