2006/Jul/12

"ป่าหิมพานต์" ตามตำนานกล่าวไว้ว่า ป่าหิมพานต์ตั้งอยู่บนเขาหิมพานต์ หรือหิมาลายา (หิมาลัย) คำว่า หิมาลายา นั้นเป็นคำที่ มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่าสถาน ที่ๆ ถูกปกคลุมด้วยหิมะ ภูเขาหิมพานต์ประดิษฐานอยู่ในชมพูทวีปมีเนื้อที่ ประมาณ ๓,๐๐๐ โยชน์ (๑ โยชน์ เท่ากับ ๑๐ ไมล์ หรือ ๑๖ กิโลเมตร) วัดโดยรอบได้ ๙,๐๐๐ โยชน์ ประดับด้วยยอด ๘๔,๐๐๐ ยอด มีสระใหญ่ ๗ สระคือ ๑ สระอโนดาต ๒ สระกัณณมุณฑะ ๓ สระรถการะ ๔ สระฉัททันตะ ๕ สระกุณาละ ๖ สระมัณฑากิณี ๗ สระสีหัปปาตะ บรรดาสระใหญ่ทั้ง ๗ นั้น สระอโนดาตแวดล้อมไปด้วยภูเขาทั้ง ๕ ที่จัดเป็นยอดเขาหิมพานต์ ยอดเขาทุกยอด มีส่วนสูงและสัณฐาน ๒๐๐ โยชน์ กว้างและยาวได้ ๕๐ โยชน์
ในป่านี้เต็มไปด้วย สัตว์นานาชนิด ซึ่งล้วนแต่แปลกประหลาด ต่างจากสัตว์ที่เรารู้จัก เราได้จำแนกสัตว์หิมพานต์เป็น ๑๕ ประเภทดังนี้

+ สัตว์ประเภทกิเลน
- กิเลนจีน
- กิเลนไทย
- กิเลนปีก

+ สัตว์ประเภทกวาง
- มารีศ
- พานรมฤค
- อัปสรสีหะ

+ สัตว์ประเภทสิงห์
- บัณฑุราชสีห์
- กาฬสีหะ
- ไกรสรราชสีห์
- ติณสีหะ
- เกสรสิงห์
- เหมราช
- คชสีห์
- ไกรสรจำแลง
- ไกรสรคาวี
- ไกรสรนาคา
- ไกรสรปักษา
- โลโต
- พยัคฆ์ไกรสร
- สางแปรง
- สกุณไกรสร
- สิงฆ์
- สิงหคาวี
- สิงหคักคา
- สิงหพานร
- สิงโตจีน
- สีหรามังกร
- เทพนรสีห์
- ฑิชากรจตุบท
- โต
- โตเทพสิงฆนัต
- ทักทอ

+ สัตว์ประเภทม้า
- ดุรงค์ไกรสร
- ดุรงค์ปักษิณ
- เหมราอัสดร
- ม้า
- ม้าปีก
- งายไส
- สินธพกุญชร
- สินธกนธี
- โตเทพอัสดร
- อัสดรเหรา
- อัสดรวิหค

+ สัตว์ประเภทแรด

+ สัตว์ประเภทช้าง
- เอราวัณ
- กรินทร์ปักษา
- วารีกุญชร
- ช้างเผือก

+ สัตว์ประเภทวัวควาย
- มังกรวิหค
- ทรพี / ทรพา

+ สัตว์ประเภทลิง
- กบิลปักษา
- มัจฉานุ

+ สัตว์ประเภทสุนัข

+ สัตว์ประเภทนก
- อสูรปักษา
- อสุรวายุพักตร์
- ไก่
- นกการเวก
- ครุฑ
- หงส์
- หงส์จีน
- คชปักษา
- มยุระคนธรรพ์
- มยุระเวนไตย
- มังกรสกุณี
- นาคปักษี
- นาคปักษิณ
- นกหัสดี
- นกอินทรี
- นกเทศ
- พยัคฆ์เวนไตย
- นกสดายุ
- เสือปีก
- สกุณเหรา
- สินธุปักษี
- สีหสุบรรณ
- สุบรรณเหรา
- นกสัมพาที
- เทพกินนร
- เทพกินรี
- เทพปักษี
- นกทัณฑิมา

+ สัตว์ประเภทปลา
- เหมวาริน
- กุญชรวารี
- มัจฉนาคา
- มัจฉวาฬ
- นางเงือก
- ปลาควาย
- ปลาเสือ
- ศฤงคมัสยา

+ สัตว์ประเภทจระเข้
- กุมภีร์นิมิต
- เหรา

+ สัตว์ประเภทปู

+ สัตว์ประเภทนาค

+ สัตว์ประเภทมนุษย์
- คนธรรพ์
- มะกาลีผล


ที่มา "www.himmapan.com"

Comment

Comment:

Tweet


นารีผล(ดอกนารี)ฉบับวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ
https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8Cmsa-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C/446584588804022
#84 by นาคเฝ้าคัมภีร์ (182.52.187.219|182.52.187.219) At 2014-08-14 17:01,
รวมพลสัตว์หิมพานต์!(M.S.A สาขาเทียบเคียงศิลป์)
https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8Cmsa-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C/446584588804022
#83 by นาคเฝ้าคัมภีร์ (182.52.187.219|182.52.187.219) At 2014-08-14 16:59,
ทางไปป่าหิมพานต์คือต้องไปภูเขาหิมาลัยบนยอดภูเขาเจอกับนางเงือกดำน้ำตามนางเงือกไปแล้วจะเจอกับพญาครุฑพญาครุฑจะบอกทุกสิ่งconfused smile
#82 by saadf (103.7.57.18|223.206.89.160) At 2012-08-22 16:15,
อยากเห็นจังopen-mounthed smile
#81 by น้ำ (110.77.217.143) At 2011-11-21 17:17,
confused smile
#80 by 25555 (122.154.230.2) At 2011-06-20 10:11,
ป่าหิมพานมีจริงนะคะ แต่คนธรรมดาไม่สามารถไปได้ ต้องนั่งสมาธิจนได้ฌาณสมาบัติ ถึงจะไปได้นะคะ
#79 by ฟ้า (124.157.154.49) At 2011-02-28 23:03,
angry smile question embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed สุดโคย
#78 by กดเกด (118.173.33.64) At 2011-02-09 19:46,
angry smile question
#77 by กดเกด (118.173.33.64) At 2011-02-09 19:43,

อยากเห็นของจริงจัง
#76 by ทหารหญิงแห่ง ทบ. (115.87.231.137) At 2010-12-01 13:44,
อยากรู้จังว่านางกินรีจะมีหน้าตาเป็นยังไง
เหมือนมนุษย์หรือปล่าว อยากเห็นนางกินรีจะทำไงดีอ่ะ
angry smile
#75 by นักล่าฝัน (182.52.211.15) At 2010-11-18 08:15,
BIU
#74 by แมว (223.205.225.238) At 2010-10-20 20:10,
#73 by กินรี (58.8.86.85) At 2010-10-10 17:05,
มีมะม่วงไมคะbig smile
#72 by หมิว (110.168.105.57) At 2010-10-10 00:30,
DDDDDsad smile question
#71 by (124.122.216.177) At 2010-09-25 15:40,
open-mounthed smile confused smile question
#70 by ศุภกานต์ (180.183.46.146) At 2010-09-02 09:56,
กำ
กำ
#69 by (58.147.41.121) At 2010-08-30 09:04,
ขออนุโทนาบุญด้วยครับที่ช่วยกันเล่าเรื่องราวอิงพระพุทธศาสนา ขอให้ท่านเต็นไปด้วย ตบะเดช ตบะอำนาจ โภคทรัพย์ ด้วยเถิด
#68 by (202.133.154.186) At 2010-08-30 08:23,
#67 by คน (182.52.82.132) At 2010-08-29 14:32,
#66 by yu (183.89.172.78) At 2010-08-28 08:45,
ตามสบาย
#65 by comma polo (125.24.91.8) At 2010-08-19 15:52,
#64 by (64.255.164.102) At 2010-08-19 11:49,
ทำไมเก่งจังค่ะ
#63 by ยีน (124.121.182.124) At 2010-08-12 03:18,
ดีมากครับได้รู้จักป่าหิมพานและสัตร์หิมพานว่ามีกี่ชนิดbig smile
#62 by จักรกฤษ (203.172.176.106) At 2010-07-20 12:36,
ดีมากครับได้รู้จักป่าหิมพานและสัตร์หิมพานว่ามีกี่ชนิดbig smile
#61 by จักรกฤษ (203.172.176.106) At 2010-07-20 12:35,
#60 by (203.172.236.215) At 2010-07-16 12:31,
#59 by (203.172.236.215) At 2010-07-16 12:31,
ไม่มีดีอะไรเลยbig smile
#58 by ijijjjgo (125.25.197.223) At 2010-07-03 11:21,
ไม่มีดีอะไรเลยbig smile
#57 by ijijjjgo (125.25.197.223) At 2010-07-03 11:21,
อยากไปช่วยบอกทางไปหน่อยน๊จ๊

ทุกคลsad smile double wink cry
#56 by แน๊ต (110.164.136.54) At 2010-05-28 09:42,
ผู้ชายหลายใจผิดไหมconfused smile
#55 by ตูน (202.143.142.98) At 2010-05-26 10:25,
O+Obig smile big smile open-mounthed smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry
#54 by pum (125.27.253.104) At 2010-05-16 11:09,
cry double wink surprised smile embarrassed question sad smile confused smile open-mounthed smile big smile
#53 by pak (125.27.253.104) At 2010-05-16 11:07,
สนุกจังopen-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile big smile double wink cry
#52 by ภาค ภูมิ (125.27.253.104) At 2010-05-16 11:06,
big smile confused smile big smile
#51 by (82.166.204.81) At 2010-04-28 16:56,
confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile
#50 by (82.166.204.81) At 2010-04-28 16:55,
fdgbhjconfused smile question
#49 by มาย (203.172.137.188) At 2010-03-19 10:43,
อดเ
#48 by เ (125.26.38.124) At 2010-02-11 06:26,
สุดยอดเลยครับconfused smile confused smile confused smile confused smile confused smile
#47 by (114.128.44.187) At 2010-02-03 19:39,
สุดยอดเลยครับconfused smile confused smile confused smile confused smile confused smile
#46 by (114.128.44.187) At 2010-02-03 19:39,
ผมอยากรู้ว่าจะไปป่าหิมพานต์ยังไงไครู้วิธีไปช่วยบอกที ยอมสล่ะทุกอย่างเพื่อให้ได้ไป ป่าแห่งนี้tongue
#45 by เกราะเพชร (113.53.177.184) At 2010-01-26 19:38,
embarrassed surprised smile wink
#44 by (58.9.250.111) At 2010-01-06 17:46,
big smile open-mounthed smile confused smile นุกดี
#43 by หวาดดี (58.147.54.170) At 2009-11-25 11:30,
#42 by หวาดดี (58.147.54.170) At 2009-11-25 11:30,
เพิ่งรู้นะว่าป่าหิมพานต์น่าค้นหาขนาดนี้ wink question embarrassed sad smile
#41 by ณัฐพร แก้วหล้า (118.174.12.189) At 2009-10-22 04:57,
#40 by ณั (118.174.12.189) At 2009-10-22 04:54,
#39 by ณั (118.174.12.189) At 2009-10-22 04:54,
เราก็อยากไปแต่เราไม่มีความเพียรพ่อเราบอกว่าต้องนั่งสมาธิเก่งๆถึงจะไปได้
#38 by อยากไปจาง (118.172.201.145) At 2009-10-13 13:40,
#37 by (118.173.178.159) At 2009-10-01 15:23,
#36 by โช (118.173.178.159) At 2009-10-01 15:23,
สัตร์หิม
#35 by sre (118.173.178.159) At 2009-10-01 15:21,