2006/Aug/06

นกหัสดีลิงค์ : Hasadeeling

หมายถึง นกหัวช้างนั่นเอง ตามตำราสัตว์หิมพานต์มีลักษณะตัวเป็นนก
หัวเป็นแบบราชสีห์ มีงวงและงาคล้ายช้าง มีปีก ตัวใหญ่โต และมีพลังมหาศาล
แตกต่างจากในรูปแผ่นทองเก่าแก่ ที่พบในกรุพระปรางค์ วัดราชบูรณะ จังหวัดอยุธยา
ที่มีหัวเป็นช้างธรรมดา ในวรรณคดีของต่างชาติมีนกที่คล้าย ๆ กันอยู่หลายตัว
เช่น นกร้อค นกรุค ฯลฯ อาจเป็นไปได้ว่าเป็นนกชนิดเดียวกัน
แต่เขียนตามจินตนาการของช่างเขียนแต่ละคน จึงทำให้แตกต่างกันไป

Comment

Comment:

Tweet


#5 by กอบ (118.172.108.87) At 2009-12-18 18:42,
#4 by (220.136.128.180) At 2009-05-08 20:29,
#3 by (125.24.81.113) At 2008-08-16 14:39,
big smile
#2 by (117.47.181.79) At 2007-11-27 13:49,
#1 by อรำไ (158.108.203.196) At 2007-06-25 16:03,