2006/Aug/06

กุมภีนิมิตร : Kumpi Nimitr

เป็นสัตว์ผสมระหว่างเทพกับจระเข้
มีลักษณะตัวเป็นเทพ ท่อนล่างเป็นจระเข้
มีหาง มือถือดาบ

Comment

Comment:

Tweet