2006/Aug/06

สางแปรง : Sang Prang

ชื่อ "สางแปรง" นั้นไม่ทราบว่ามีที่มาอย่างไร
บ้างก็ว่าสางก์คือสิงห์ไทย บ้างก็บอกว่าน่าจะเป็นเสือ
แต่เท่าที่ดูตามรูปเขียน แล้วก็มีลักษณะเหมือนสิงห์นั่นเอง
แต่จะต่างกับสิงห์ตรงที่มีเท้าเป็นเล็บ และหางจะเป็นพวง
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดใหสร้างรูปสางแปรงจำนวน ๑๖ ตัวขึ้น
ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

Comment

Comment:

Tweet


#2 by (124.157.147.24) At 2009-10-08 20:35,
ดเดเ
#1 by เ (124.157.147.24) At 2009-10-08 20:35,